Industriële installaties

PV-verplichting voor grootgebruikers vanaf 2025

Vanaf 2025 worden eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen in Vlaanderen met een elektriciteitsafname hoger dan 1 gigawattuur per jaar verplicht om zonnepanelen te installeren. Overheidsgebouwen moeten dit doen als hun elektriciteitsafname de drempel van 250 megawattuur per jaar overschrijdt. Deze verplichting is een belangrijke stap in de richting van een duurzamer Vlaanderen, waarbij zonnepanelen zorgen voor efficiënte en milieuvriendelijke elektriciteitsproductie en bijdragen aan kostenbesparingen voor bedrijven.

Doel van de verplichting: duurzaamheid en kostenbesparing

Deze verplichting is een belangrijke stap in de richting van een duurzamer Vlaanderen. Zonnepanelen zijn een efficiënte en milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken en verminderen de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan het gebruik van zonnepanelen bijdragen aan een vermindering van de energiekosten voor bedrijven.

Wie wordt er onderworpen aan de verplichting?

Momenteel geldt de verplichting enkel voor grotere firma’s, maar het is mogelijk dat deze verplichting in de toekomst ook zal gelden voor kleinere firma’s. Bedrijven dienen zich hiervan bewust te zijn en zich hierop voor te bereiden. Het is de verantwoordelijkheid van gebouweigenaren om zelf na te gaan of hun elektriciteitsafname de drempel overschrijdt en om jaarlijks te evalueren of de verplichting van toepassing is.

Moet ik zelf controleren of ik onder de PV-verplichting val?

Ja, het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met een hoog elektriciteitsverbruik om zelf na te gaan of hun verbruik de afnamedrempel overschrijdt voor een bepaald kalenderjaar.

Het is belangrijk op te merken dat als u momenteel niet onder de verplichting valt, dit in de toekomst wel het geval kan zijn als uw elektriciteitsverbruik blijft stijgen. Het is daarom essentieel om jaarlijks te evalueren of de verplichting voor u van toepassing is.

Wat zijn de sancties?

Wanneer de verplichting niet op tijd wordt nageleefd, zal er een niet-bevrijdende geldboete worden opgelegd. Het handhavingskader voor deze verplichting zal verder worden uitgewerkt in het Energiedecreet.

zonnepanelen voor bedrijven

Eco-Project: een betrouwbare partner

Als bedrijven zich voorbereiden op de verplichting om zonnepanelen te installeren, kan het vinden van een betrouwbare partner om hen te begeleiden bij deze overgang een uitdaging zijn. Gelukkig kunnen bedrijven rekenen op Eco Project als een betrouwbare partner bij het installeren van zonnepanelen en het overstappen op duurzame energie. Eco Project heeft een uitgebreide ervaring in de installatie van zonnepanelen en kan bedrijven en particulieren helpen bij elke stap van het proces. Met de verplichting voor zonnepanelen voor grootverbruikers in Vlaanderen, is Eco Project de ideale partner om de overgang naar duurzame energie te maken en bij te dragen aan een betere toekomst voor ons milieu.

Doe nu je prijs aanvraag

Contacteer ons