Dakisolatie

Is dakisolatie verplicht?

Sinds 2020 is het in België, zowel voor gewone woningen als voor huurwoningen, verplicht om te voldoen aan de dakisolatienorm. Hoe je die norm wenst te behalen, staat je vrij. Maar je mag er wel van uit gaan dat je een zekere vorm van dakisolatie nodig hebt om aan de strikte norm te voldoen. Lees hier hoe die normen er uit zien en of in jouw woning dakisolatie verplicht is.

Dakisolatie glaswol

Wanneer is dakisolatie verplicht?

Dakisolatie is verplicht in Vlaanderen, zowel voor een eigen woning als voor een woning die je verhuurt.

Woningen die zijn opgeleverd na 1 januari 2006 zijn in regel met de wetgeving. Deze woningen moesten op het tijdstip van oplevering voldoen aan de energieprestatieregeling.

Woningen die al ouder zijn, voldoen vaak niet aan deze norm. Eigenaars van oudere woningen zijn nu dus ook verplicht om ervoor te zorgen dat hun woning in regel is met de huidige normen.

Plan jij de bouw van een nieuwe woning? Dan moet die woning dus ook voldoen aan de energieprestatienorm en moet je het dak isoleren.

Wat is de norm voor dakisolatie?

Om de norm voor dakisolatie en energieprestaties te bepalen, maakt de overheid gebruik van de R-waarde of warmteweerstand. Die R-waarde moet 0,75m2K/W bedragen (vierkante meter Kelvin per Watt).

Gemiddeld komt dit overeen met zo’n 4 cm isolatiemateriaal, maar het kan natuurlijk geen kwaad om daar ietsje verder in te gaan. Door je dak goed te isoleren, bespaar je een heleboel geld op je energiefactuur.

Je kan ook aan de normen voor dakisolatie voldoen door ervoor te zorgen dat de energiescore van je woning laag genoeg ligt. Deze waarde wordt beschreven in het EPC certificaat.

Voor een vrijstaande woning moet deze waarde lager liggen dan 600 kWh/m2.

Een halfopen bebouwing moet een waarde hebben die lager ligt dan 550 kWh/m2.

Rijwoningen moeten een waarde hebben die lager ligt dan 450 kWh/m2.

Voor appartementen moet de energiescore lager zijn dan 400 kWh/m2.

 

Wat als ik de norm voor dakisolatie niet haal?

Wanneer een woningcontroleur bij je langskomt omdat je woning niet voldoet aan de normen, kan deze je strafpunten toekennen. Dit gebeurt regelmatig bij huurwoningen en huurappartementen.

Krijgt de woning of het appartement meerdere strafpunten toegekend, dan kan het gebeuren dat de wooneenheid als ‘onbewoonbaar’ verklaard wordt. En dat heeft natuurlijk een nadelig effect voor inkomsten uit een huurovereenkomst.

Het is dan de taak van de eigenaar van de woning om ervoor te zorgen dat de woning of het appartement zo snel mogelijk aan de voorwaarden voldoet.

Wie controleert mijn isolatie?

Een woningcontroleur gaat eerst na of er een EPC (energieprestatiecertificaat) bestaat voor de woning. Als dat het geval is, kan de controleur voortgaan op de gegevens die in het certificaat staan. Beschikt de woonunit niet over een gewenste energieprestatie, dan komt de controleur langs om de woning te inspecteren.

Verkopen of verhuren?

Wil je jouw woning verkopen of verhuren? Dit is meestal het tijdstip waarop eventuele gebreken naar boven komen. Je dient namelijk in het bezit te zijn van een EPC verslag voordat je kan verkopen of verhuren. In dit geval kan blijken dat de woning of het appartement een slechte energiescore heeft.

Is dakisolatie verplicht bij verkoop?

Dakisolatie is niet letterlijk verplicht bij de verkoop van een woning. Het is wel zo dat de woning over een EPC verslag moet beschikken. Wanneer het EPC verslag aantoont dat de woning onvoldoende geïsoleerd is, dan zal de waarde van het pand aanzienlijk zakken. Je doet er dus goed aan om zo snel mogelijk te isoleren.

Moet ik verplicht isoleren in mijn huurwoning?

Ook voor huurwoningen is dakisolatie niet letterlijk verplicht. Ook hier is het wel nodig dat het pand voldoet aan de energienormen. Je huurder kan eventueel een klacht indienen wanneer die vindt dat de woning niet aan de hedendaagse normen voldoet. Er komt dan een woninginspecteur langs die je woning strafpunten kan toekennen of zelfs onbewoonbaar kan verklaren.

Wanneer jij een woning verhuurt, doe je er dus goed aan om aan de isolatie te denken!